تیوال نمایشگاه شیرینی تلخ امید
S3 : 21:11:27
  ۱۱ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷
  ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

امید و زندگی را همه جا می‌توان یافت هرچند جبر جغرافیایی گاهی شرایط زندگی را تلخ می‌کند. این مجموعه شما را به دیدن زندگی جوامع کوچک و پراکنده‌ای در حاشیه تالاب جازموریان می‌برد. تالابی که قریب به ۲۰ سال است خشک شده ولی زندگی هنوز آنجا ریشه دارد و کودکانشان هنوز از ته دل می‌خندند. دریاچه هامون و تالاب جازموریان این روزها حال خوشی ندارند. ولی حال مردمانش به امیدی هر چند کمرنگ هنوز گاهی خوش است.

دسته‌بندی:
عکاسی
شهر:
تهران

مکان

خیابان فلسطین شمالی، پایین‌تر از زرتشت، کوچه موسوی، پلاک ۳۱