تیوال نمایشگاه دوام
S3 : 03:01:45
  ۰۹ تا ۱۶ آذر
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

:علیرضا رسول‌زاده

 روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها یکشنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۶
تلفن:  ۲۲۰۲۳۱۱۴