تیوال نمایشگاه نشسته می‌میرد...
S3 : 02:14:10
  ۰۹ تا ۲۰ آذر
  ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

:روشنک صدر

 روزهای تعطیل گالری: ندارد

 

افتتاحیه: جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

 

دسته‌بندی:
عکاسی
شهر:
تهران

مکان

خیابان ولیعصر، چهاراه پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره ۴۲
تلفن:  ۲۶۲۱۰۳۹۵