تیوال نمایشگاه فانوس دست ماه
S3 : 17:33:45
  ۲۰ تا ۲۷ دی
  ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

شهر:
تهران

مکان

میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره ۷۴
تلفن:  ۶۶۹۷۴۷۹۰-۶۶۹۷۴۷۹۲