تیوال نمایشگاه فانوس دست ماه
S3 : 16:55:26
  ۲۰ تا ۲۷ دی ۱۳۹۷
  ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

شهر:
تهران

مکان

میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره ۷۴
تلفن:  ۶۶۹۷۴۷۹۰-۶۶۹۷۴۷۹۲