تیوال نمایشگاه حافظه مشترک
S3 : 07:55:06
  ۰۴ تا ۲۳ آبان
  ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:علیرضا جدی، شاه‌پری بهزادی، نیلوفر رهنما، الهام یزدانیان، داوود موسوی، حمیدرضا اندرز

روزهای تعطیل گالری: دوشنبه ها

وب سایت گالری شیرین

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳، شماره ۵
تلفن:  ۸۸۸۲۳۷۴۲-۸۸۳۴۳۹۶۹