تیوال نمایشگاه حلقه‌ی مهربانی
S3 : 02:29:11
  ۰۹ تا ۱۹ آذر
  ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰

افتتاحیه: جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۹

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک‌وی، خیابان فیاضی، خیابان بوسنی هرزگوین، سه‌راه دکتر حسابی
تلفن:  ۲۲۶۸۶۰۶۳