تیوال نمایشگاه نقاشی حسین چراغچی
S3 : 20:42:24
  ۰۴ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: حسین چراغچی

 روزهای تعطیل گالری: یکشنبه‌ها

 

سخن از تصویر آبستره به همان اندازه که آسان به نظر می رسد، دشوار است؛ خاصه در نقاشی که اغلب نتیجه ی الهامات ذهن هنرمند است و در روندی زمان مند شکل می گیرد. آثار حسین چراغچی هم از این قاعده مستثنا نیست. سخن گفتن از برخی آثار او گستره ای وسیع و واژگان متعدد می طلبد و برخی آثارش را می توان با عبارتی صریح تفسیر کرد. او همواره روندی مستمر را در نقاشی طی نموده و از جهان پیرامون خود الهام گرفته است. در اغلب آثار گذشته چراغچی تأثیر طبیعت مشهود است؛ ترکیب بندی هایی که افق های بازِ دشت را، و رنگ هایی که نور گرگ و میش را تداعی می کنند. در مواردی فرم ها هم متأثر از طبیعت و محیط پیرامون اوست. نکته ی قابل توجه بداهگی برخورد نقاش با این تأثیرات است؛ حسین چراغچی مستقیماً پدیده ای را در نقاشی به تصویر نمی کشد. او در روند نقاشی، مدام تأثیرات مختلف و متفاوتی را که از جهان دریافت کرده، به صورت فی البداهه به کار می گیرد. در همین بداهگی است که زمینه ای برای بروز اتفاق فراهم می آورد و سپس اتفاقات را کنترل و هدایت می کند تا به تصویر دلخواه برسد. شاید نه پندان آگاهانه اما این برخورد او با نقاشی هایش طبیعی است بروز اتفاقات و غلبه ی برخی عناصر بر دیگران، نظیر نسبت رنگ و فرم و ترکیب بندی های نقاشی چراغچی است.
در مجموعه ی اخیر، او با همان رویکرد به پدیده ها نگاه کرده است، اما این بار از نمایی نزدیک تر. افق ها دیگر چندان باز نیستند، رنگ ها با وضوح و قاطعیت بیشتری روی بوم نشسته اند، جزییات بافت ها چشمگیرتر شده و تنوع برخورد بیش از پیش است. این تنوع شامل تکنیک و متریال هم می شود که خود این امر حاکی از میل به بداهگی است؛ هر ماده و هر تکنیک تازه ای به واسطه ی ویژگی های خاص خود، بداهت و تازگی به دست نقاش می بخشد و چراقچی در این مجموعه بیشتر از گذشته از این موقعیت بهره برده است. نکته ی مهم در مورد این مجموعه تأثیراتی است که نقاش از دیوارهای شهر گرفته است؛ دیوارهایی با بافت های مختلف که بخش هایی از آن ریخته و تخریب شده، رنگ های آن شسته و دیگرگون شده، خطوط و نقش های درهم و برهمی آن را پوشانده که همه و همه تصویری انتزاعی با کادری نه چندان مشخص را ساخته است. نقاش این بار به دیوارها بسیار بیشتر نگریسته و پرداخته است. چنین است که در این مجموعه آثاری با تنوع رنگی بسیار در کنار بوم هایی با خطوط و سطوح تقریباً خاکستری می نشیند.
زروان روح بخشان
مهر ۱۳۹۷

افتتاحیه: جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

عکس‌های پایه

نمایشگاه نقاشی حسین چراغچی | عکس نمایشگاه نقاشی حسین چراغچی | عکس نمایشگاه نقاشی حسین چراغچی | عکس نمایشگاه نقاشی حسین چراغچی | عکس

مکان

خیابان افریقا، کوچه گلستان، شماره ۲۶
تلفن:  ۲۲۰۴۵۸۷۹


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.