تیوال نمایشگاه تیپولوژی خطوط و حضور یا عدم حضور رنگ در میان سایر مسائل
S3 : 16:37:44
  ۱۴ تا ۲۶ دی ۱۳۹۷
  ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: شهلا حسینی، محمد خلیلی، اشکان صانعی، امید مشک‌سار

 روزهای تعطیل گالری: شنبه ها

 

افتتاحیه: ۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان کریمخان، خیابان سنایی، خیابان شاهین، پلاک ۱۸ طبقه اول
تلفن:  ۸۸۳۲۴۸۳۸