تیوال نمایشگاه زندگی
S3 : 16:57:48
  ۰۷ تا ۲۵ دی
  ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:رضا لواسانی

افتتاحیه: ۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه ی دوم