تیوال نمایشگاه زندگی
S3 : 16:32:38
  ۰۷ تا ۲۵ دی ۱۳۹۷
  ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: رضا لواسانی

افتتاحیه: ۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه ی دوم