تیوال نمایشگاه زندگی خاموش
S2 : 07:01:20
  ۰۲ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷
  ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

: ایمان افسریان، رسول اکبرلو، احمد امین‌نظر، علی بهشتی، علی پی‌جم، امیر جدیدی، شهلا حسینی، گارنیک دِرهاکوپیان، حسینعلی ذابحی، پویا رضی، جهانگیر شهدادی، علی گلستانه، اکرم محمودی، معصومه مظفری، شهره مهران، امین نورانی

روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها 

 

افتتاحیه: جمعه ۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ الی ۲۱

"طبیعت بی‌جان" نقاشی از اشیای بی‌جان نیست. اشیا نه تنها به خودی‌خود زنده‌اند بلکه زندگی‌ها بر تن آن‌ها رسوب کرده است؛ آن‌ها برشی از زندگی‌نامه‌‌ی آدم‌ها و ماجرای دوران‌ها هستند. یعنی خودشان هستند و فراتر از خودشان.
شاید نباید still life را «طبیعت بی‌جان» ترجمه کرد. چنین درکی مانع از دریافت روح و "زندگی خاموش" اشیا است.

شهر:
تهران

مکان

نوفل لوشاتوى شرقى، کوچه پدرام، جنب شماره ى ٤، نماى آجرى، درب کوچک کرم رنگ
تلفن:  ۰۲۱۶۶۷۴۹۰۶۳

عکس‌های پایه

نمایشگاه زندگی خاموش | عکس نمایشگاه زندگی خاموش | عکس