تیوال نمایشگاه ریکاردو شایگان
S2 : 20:57:05
  ۱۱ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۷
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: ریکاردو شایگان

 روزهای تعطیل گالری: ندارد

 

افتتاحیه: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، شماره۸، واحد۱
تلفن:  ۸۸۸۶۳۵۹۶