تیوال نمایشگاه سنگ و ماهی
S3 : 07:55:33
  جمعه ۱۸ تا ۲۳ آبان
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:فهیمه قربانی، سمیه کریمی

 روزهای تعطیل گالری: جمعه ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
مجسمه‌سازی
شهر:
تهران

مکان

چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد شرقی
تلفن:  ۶۶۷۰۷۶۸۱-۶۶۷۰۹۱۸۵