تیوال نمایشگاه سنگ و ماهی
S3 : 20:26:44
  جمعه ۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: فهیمه قربانی، سمیه کریمی

 روزهای تعطیل گالری: جمعه ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
مجسمه‌سازی
شهر:
تهران

مکان

چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد شرقی، شماره ۱۰
تلفن:  ۶۶۷۰۷۶۸۱-۶۶۷۰۹۱۸۵