تیوال نمایشگاه سفرهای آبرنگی
S3 : 05:20:05
  ۱۱ تا ۲۳ آبان
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

:سمانه مهدی پور

 روزهای تعطیل گالری: دوشنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، شماره ۶۴
تلفن:  ۸۸۴۹۳۱۴۱-۸۸۴۹۳۱۲۹

عکس‌های پایه

نمایشگاه سفرهای آبرنگی | عکس