تیوال نمایشگاه سفرهای آبرنگی
S2 : 12:27:00
  ۱۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۷
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: سمانه مهدی پور

 روزهای تعطیل گالری: دوشنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، شماره ۶۴
تلفن:  ۸۸۴۹۳۱۴۱-۸۸۴۹۳۱۲۹

عکس‌های پایه

نمایشگاه سفرهای آبرنگی | عکس