تیوال نمایشگاه تَن-داج
S3 : 02:26:26
  ۰۹ تا ۳۰ آذر
  ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

:علیرضا آدم‌بکان

روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها

افتتاحیه: جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ الی ۲۰
اینستاگرام علیرضا آدم بکان
منبع عکس: هنر آنلاین

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره۱۶
تلفن:  ۸۸۳۲۶۶۸۹