تیوال نمایشگاه توهمات شهرنشینی
S3 : 21:08:13
  ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

: آذرخش فراهانی

 روزهای تعطیل گالری: ندارد

 

افتتاحیه: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ الی ۲۱

شهر:
تهران

عکس‌های پایه

نمایشگاه توهمات شهرنشینی | عکس

مکان

خیابان ولیعصر، چهاراه پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره ۴۲
تلفن:  ۲۶۲۱۰۳۹۵


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.