تیوال نمایشگاه آستانه
S3 : 21:21:00
  ۱۸ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: رزیتا نصرتی

 روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها

 

شدتی که آثارِ رزیتا نصرتی را دربرگرفته است از کجا می‌آید؟

 

افتتاحیه: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

چرا چنین بی‌رحمانه هم ابزار را مصرف کرده است هم زندگی‌ها را؟ اضطراب‌ها، ترس‌ها، درماندگی‌ها، ملال‌ها و در نهایت ویرانی‌ها را. این آثار برخلافِ ظاهرشان و چنانکه در نگاهِ اولیه می‌نماید، روایتی از زندگی‌هایِ ویران نیست. آنها به این تصاویر آمده اند نه هم‌چون ابژه‌هایِ دیدزدنِ ما، که هم‌چون سوژه‌هایی که تنشی ساختاری را برسازند. 

 تکنیک نیست که آنها را چنین نقش زده است، آنها تکنیک را هم‌چون...

وب سایت رزیتا نصرتی

اینستاگرام رزیتا نصرتی

 

شهر:
تهران

مکان

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی (آبان جنوبی)، کوچه اردشیر ارشد، شماره ۷
تلفن:  ۸۸۹۱۹۵۴۷