تیوال نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی
S3 : 17:16:33
  جمعه ۲۱ تا ۲۶ دی ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: سید محمد آتش‌پور، رویا ارمکیان، الهام اعتمادی، آرزو اکرمی، مرتضی الوندی، ساناز پناهپور دره‌شوری، گل‌ارا پناهی الفت، راضیه توکلی، فرزاد خانی، ساناز خدابنده، مژده خلیلی، سرجس درزیان، بهار راسخ، لیلا رحیم‌رادی، سمیه زاهد، سید مهراد سید اخوان، سمیه سیدمحسنی، راضیه فاضل، مهدی قنبری، مرضیه میرجعفری، پریزاد نوروز‌ناصری، فاطمه نوروزی

 روزهای تعطیل گالری: ندارد

 

افتتاحیه: ۲۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

آجودانیه، خیابان چهاردهم شرقی، شماره ۲۲
تلفن:  ۲۲۲۸۶۱۴۳

عکس‌های پایه

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی | عکس نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی | عکس نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی | عکس