تیوال نمایشگاه ضیافت
S3 : 17:04:56
  ۰۷ تا ۲۵ دی
  ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

:هاوار امینی

 روزهای تعطیل گالری: یکشنبه‌ها

 

افتتاحیه: ۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

و در روز هفتم از همه ی کار خود که ساخته بود فارغ شد. و در روز هفتم از همه ی کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. ‌
کتاب مقدس،پیدایش، باب ۲، آیه ۲

شهر:
تهران

مکان

خیابان افریقا، کوچه گلستان، شماره ۲۶
تلفن:  ۲۲۰۴۵۸۷۹