تیوال نمایشگاه ضیافت
S3 : 02:47:54
  ۰۷ تا ۲۵ دی ۱۳۹۷
  ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: هاوار امینی

 روزهای تعطیل گالری: یکشنبه‌ها

 

افتتاحیه: ۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

و در روز هفتم از همه ی کار خود که ساخته بود فارغ شد. و در روز هفتم از همه ی کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. ‌
کتاب مقدس،پیدایش، باب ۲، آیه ۲

شهر:
تهران

مکان

خیابان افریقا، کوچه گلستان، شماره ۲۶
تلفن:  ۲۲۰۴۵۸۷۹