تیوال نمایشگاه حضور غایب
S3 : 16:43:18
  ۱۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: صادق ادهم، مهدی چیتساز، مصطفی سلطانی، فرسام سنگینی، آرسن فرهادی، علی گنجوی، مرجان نعمتی

 روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱

شهر:
تهران

مکان

خیابان کریمخان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم پلاک ۲۱
تلفن:  ۸۸۸۲۷۸۸۶