تیوال نمایشگاه آهیخته
S3 : 04:49:34
  جمعه ۲۳ تا ۲۸ فروردین
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: خوزه آنتونیو دیازل، شیما مطلبی

 روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه‌ها و تعطیلات رسمی 

 

افتتاحیه: جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی(شمالی)، کوچه امیرنوری، شماره ۱۹
تلفن:  ۲۲۶۷۰۷۲۶-۲۲۲۱۲۶۲۹

عکس‌های پایه

نمایشگاه آهیخته | عکس نمایشگاه آهیخته | عکس نمایشگاه آهیخته | عکس