تیوال نمایشگاه از کجا به کجا
S3 : 16:44:48
  ۲۴ اسفند تا ۲۸ فروردین
  ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

: داوود امدادیان، ارشد تهماسبی، فرزانه حسینی، مصطفی دشتی، علی دهباشی، ساناز سید اصفهانی، بهرام شیردل، کامبیز صبری، منیر فرمان‌فرمایان، ناصر فرهودی، محسن فولادپور، حسین ماهر، پریدخت‌، مرتضی ممیز، سروش میلانیزاده

: سروش میلانی‌زاده

 روزهای تعطیل گالری: ندارد

افتتاحیه: جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

رونمایی کتاب در تاریخ ۲۳ فروردین ۹۸ انجام خواهد شد.

 

شهر:
تهران

مکان

کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ١٤٨
تلفن:  ٨٨٣٢٥٣٧٦