تیوال نمایشگاه بی شمار
S2 : 02:15:38
  ۲۳ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: فرح سلطانی

روزهای تعطیل گالری: دوشنبه ها

افتتاحیه: جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

امروزه در محاصره‌ی اعداد، ارقام و کدهای بسیار هستیم و این طور به نظر می رسد‌ که قدرت انتخابِ بی-‌شمار داریم. بی‌-اختیار در مقابل بی‌-نهایت امکان و ایده قرار گرفته‌ایم که نه هر روز، بلکه هر لحظه، در حال دستکاری ذهن ما هستند. آگاه و ناآگاه‌ ابعاد جهان زندگی ما را، در جزئیات و عواطف‌مان دگرگون می کند. انگار ظرف هایی شده ایم که مظروف ها شکلمان می دهند و ما که دیگر متر و معیار خودمان هم نیستیم، با تلاشی بیهوده سخن از ارزش‌های‌مان می‌زنیم، غافل از این که چیزهایی در دنیا هست که قابل اندازه‌گیری نیستند.

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳، شماره ۵
تلفن:  ۸۸۸۲۳۷۴۲-۸۸۳۴۳۹۶۹

عکس‌های پایه

نمایشگاه بی شمار | عکس نمایشگاه بی شمار | عکس نمایشگاه بی شمار | عکس نمایشگاه بی شمار | عکس