تیوال نمایشگاه سیاه چاله
S3 : 06:44:41
  ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: غزال راد‌پی

روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها

افتتاحیه: جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

دیگری همیشه در کار من جای مهمی داشت
همانی که رفت جنگ و کشته شد
همانی که از ترس رفتن به جنگ قایم بود
همانی که در سردترین روزهای زمستان هم داشت آشغال‌های ما را بازیافت می‌کرد
همانی که پیاده مرزها رو رد می‌کند
همانی که اطرافیانش با چوب‌خط ناپدید شدن و کشته شدنش را رسم کردند
همانی که داستانش برامون پیش و پا افتاده است ولی تاریخ معاصر ماست 
همانی که نامرئیست و پنهانه ولی نقشش خیلی مهمه
همانی که دریایی که گورستانش شد، خوشبختی من بود
دیگری من و ما هم شد

شهر:
تهران

مکان

خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک ۵
تلفن:  ۸۸۰۰۸۶۷۶

عکس‌های پایه

نمایشگاه سیاه چاله | عکس