تیوال نمایشگاه پروانه‌ها
S3 : 11:05:32
  ۱۲ تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: مهشید رحیم‌تبریزی

 روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

نقاشی های مهشید رحیم تبریزی تصاویری مابین انتزاع و طبیعت هستند. آنها هم بیانگری های نقاشان اکسپرسیونیست را دارند هم رفتارهای کنشی نقاشان انتزاعی را ، با این همه پارچه ها و نگارگری های ایرانی را هم به ذهن می آورند . او در مجموعه ی اخیر خویش پروانه و دگردیسی های آن را از گذرگاه همین دلمشغولی ها گذر داده و به چشم اندازی تازه رسیده است. خال هایی شناور و طبیعتی تکه تکه و آب و خاک و آسمانی که از گذاشتن و خراشیدن رنگ ها و تنشی درونی نشأت گرفته، این نقاشی ها را در فضایی  تازه قرار می دهد که هر تکه و هر عنصر از پشت دیگری جلوه گری می کنند و در حال شدن هستند.
بهنام کامرانی

 

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

شریعتی، پایینتراز پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، روبرو ساختمان رویال پارک، پ ۱۶/۷۱
تلفن:  ۲۲۶۰۸۱۰۹

عکس‌های پایه

نمایشگاه پروانه‌ها | عکس نمایشگاه پروانه‌ها | عکس