تیوال نمایشگاه کافه گرافی
S3 : 16:36:42
  ۱۷ اسفند تا ۱۵ فروردین
  ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰

: هانی نجم

 روزهای تعطیل گالری: تعطیلات رسمی "شهادت"،اعیاد گالری باز است.

 

افتتاحیه: جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ الی ۲۳

شهر:
تهران

مکان

خیابان ایرانشهر، پارک هنرمندان، تماشاخانه‌ایرانشهر
تلفن:  ۸۸۳۴۹۳۶۵