تیوال نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های داوود موسوی
S3 : 07:15:54
  ۱۲ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: داوود موسوی

روزهای تعطیل گالری: دوشنبه ها

ساعات بازدید: جمعه‌ها ۲۰-۱۶، شنبه تا پنجشنبه ۱۹-۱۱

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳، شماره ۵
تلفن:  ۸۸۸۲۳۷۴۲-۸۸۳۴۳۹۶۹