تیوال نمایشگاه آثار فهیمه امینی
S3 : 11:00:29
  جمعه ۱۹ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: فهیمه امینی

روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها

افتتاحیه: جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
نقاشی
شهر:
تهران

مکان

دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۳۴
تلفن:  ۲۲۵۴۱۵۸۹

عکس‌های پایه

نمایشگاه آثار فهیمه امینی | عکس