تیوال نمایشگاه آثار گنجینه نگارخانه فلاح زاده
S3 : 02:08:02
  ۰۳ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: ناهید عابدین، رضا فلاح زاده، علی فلاح زاده

روزهای تعطیل گالری: شنبه ها 

 

افتتاحیه: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

رضا فلاح زاده از ھمان ابتدای نوجوانی که نقاشی آبرنگ رانزد استاد علی اکبر صنعتی و سمبات می آموخت با آبستره که از ملزومات اجرای این تکنیک است آشنا شد. سبک خلق آثارش سوررالیسم و آبستره است که ممارست با اساتید وزیری مقدم و رضا لعل ریاحی موجبات دورشدن تدریجی او از المان ھای طبیعت شد. او در سال ھای اخیر پالت ھای رنگش را کنار زده و ترکیب و اختالط رنگھا یش را مستقیما روی بوم ھا می سازد. در ضمن از روش ھای انفجار و ھدایت رنگ ھا با پمپ باد نیز ھم نشینی رنگھا را بوجود می آورد. با نام ھایی که وی روی آثارش گذاشته به کارھایش بار انسانی و اخالقی می بخشد. با اینکه انسان در آثاراو حضورندارد، اما معنای انسانی که از نام گذاری در آثارش استنباط می شود به ھمراه آرامش نقاشی ھا ایده کار ھایش را شکل می دھد. در واقع عدم حضور انسان، برعمق مفاھیمی که وی در نظر دارد، افزوده است و تداوم مفاھیم انسانی از تابلویی به تابلوی دیگر در جریان است. گویی ھر اثر نقاشی جمله ای از درون زندگیست و نمایی از زندگی و عقاید ایشان شده اند.

شهر:
تهران

مکان

تهران، سعادت آباد، شمال میدان کاج، ابتدای خیابان دوازدهم، پلاک ۴۳، طبقه دوم، واحد ۵
تلفن:  ۰۲۱۲۲۰۷۳۴۱۱


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.