تیوال نمایشگاه خودنگاره‌هایی از سایه‌هایم
S3 : 20:40:01
  جمعه ۱۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: فردریک لگلیز

: ساقی پرخیده

روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها

افتتاحیه: جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

شهر:
تهران

مکان

خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک ۵
تلفن:  ۸۸۰۰۸۶۷۶