تیوال نمایشگاه تکرار
S3 : 05:09:39
  ۲۳ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: غزاله هدایت

 روزهای تعطیل گالری: شنبه ها

 

افتتاحیه: جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه دوم، پلاک ۳، زنگ یک
تلفن:  ۸۸۹۴۶۱۲۲