تیوال نمایشگاه فروش سالانه هدایای نوروزی
S3 : 16:37:26
  ۰۹ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

 روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها 

افتتاحیه: جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱

شهر:
تهران

مکان

خیابان انقلاب، بین خیابان وصال شـیرازی و خیابان دانشگاه، کوی اسکـو، شـماره ۱۰، طـبــقـه دو
تلفن:  ۶۶۴۰۹۸۳۸