تیوال نمایشگاه هرج و مرج شهری
S3 : 16:22:49
  ۲۴ اسفند تا ۱۹ فروردین
  ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: دادبه بصیر، آیلار شهبازی، نسترن صفایی

 روزهای تعطیل گالری: جمعه‌ها به جز گشایش‌ها 

 

افتتاحیه: جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳ الی ۱۹

روزهای تعطیل: ۱-۳ فروردین ماه
پس از آن گالری بین ساعتهای ۴-۸ هر روزه ( منهای شنبه و روز سیزده بدر) باز خواهد بود

شهر:
تهران

مکان

کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، شماره ۱۲
تلفن:  ۸۸۸۲۹۰۸۶-۹

عکس‌های پایه

نمایشگاه هرج و مرج شهری | عکس نمایشگاه هرج و مرج شهری | عکس