تیوال نمایشگاه هنر برای هدیه
S3 : 16:08:59
  ۱۷ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰

روزهای تعطیل گالری: جمعه ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ الی ۱۷

شهر:
تهران

مکان

تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، خیابان کاظمی، کوچه مازیار، کوچه دریا، پلاک ۶
تلفن:  ۲۲۹۲۲۵۳۸