تیوال نمایشگاه در ستایش خاک
S3 : 05:22:01
  ۱۶ تا ۲۷ فروردین
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: عبدالعلی قاعدکوزه کنان، سارا محمدی، صدیقه نجیبی

: لیلا صبوری

روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها

 

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک ۵
تلفن:  ۸۸۰۰۸۶۷۶