تیوال نمایشگاه آثار پدرام لسانی و اسرا مدنی
S3 : 16:31:01
  جمعه ۱۲ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: پدرام لسانی و اسرا مدنی

روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها

افتتاحیه: جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

دسته‌بندی:
عکاسی
شهر:
تهران

مکان

دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۳۴
تلفن:  ۲۲۵۴۱۵۸۹