تیوال نمایشگاه منظر احتمالی
S2 : 18:46:14
  ۰۸ تا ۲۰ شهریور
  ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: مهرداد ایروانیان

 روزهای تعطیل گالری: پنجشنبه ها

 

افتتاحیه: جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷ الی ۲۱

وقوع منظر احتمالی در چه زمانی است؟ آیا منظر احتمالی نیاز به تدقیق زمانی دارد. ساختار مکانی در حیطه تمامی پدیده های " فضایی زمانی" قرار میگیرد، اما مکان منظر نمی تواند منفرد شناخته شود چرا که منظر جمع پارینه های مکانی است و به طریق اولی منظر احتمالی جمع تمامی مکانهاست و برهم زننده زمان. منظر احتمالی از وقوع در زمان دیگر خبر میدهد که ترکیبی از بریده زمان هاست. پاره ای در گذشته، پاره ای در آینده. به دلیل پایبند نبودن به زمان می تواند خالی و پر، یا تاریک  و روشن را کنار هم قرار دهد. یعنی جهان کاگنتیو که تابعی از یک شیوه استدلال غیر کرونولوژیک باشد. با این شکل استدلال عناصر برای تشکیل یک وضعیت شاید نافرجام در مرحله تعلیق قرار میگیرند که تنها مبین پروسه شکل گیری  یک خاستگاه مبهم می شوند. جهان روایی که در مرحله آفرینش یا فروپاشی مرحله دیگر قرار دارد و سکون آبسترکت را با خود همراه ندارد، اما دارای لایه های ناشناس شبیه پارینه های جهانی است که می شناسیم. بخش هایی از یک دستگاه استدلال که به مرحله ناپایداری و عدم قطعیت در حال ورود هستند، یعنی جهان منظر احتمالی در گذشته و حال.

شهر:
تهران

عکس‌های پایه

نمایشگاه منظر احتمالی | عکس

مکان

خیابان کریمخان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم پلاک ۲۱
تلفن:  ۸۸۸۲۷۸۸۶


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.