تیوال نمایشگاه دیروز و امروز
S2 : 02:27:35
  ۱۰ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: مسعود نهاوندی

 روزهای تعطیل گالری: دوشنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

گالری فرمانفرما، از ۱۰ تا ۲۴ اسفند ماه، آخرین رویداد سال ۱۳۹۷ خود را در قالب نمایشگاهِ انفردی نقاشی های مسعود نهاوندی برگزار می کند. این هنرمند که دانش آموختۀ رشته ی نقاشی از پاریس و بوردو است، اکنون حاصل تجربیات ۴۰ ساله ی خود را پس از سال ها زندگی در غربت، در گالری فرمانفرما به نمایش می گذارد. لازم به ذکر است که تمامی این آثار در مکتب سوررئالیسم خلق شده اند. 
«دیروز و امروز» عنوانِ این نمایشگاهِ نهاوندی ست و مروری دارد بر تجربه ی سالیان متوالی حرکت در جریان  سیالِ جهانِ پیرامونِ این هنرمند. گاهی اوقات انسان از دیدن کارهایش به این احساس می رسد که گویی هنرمند خارج از این جهان فیزیکی و پر ازدحام در جهانی خارج از الگوهای زمینی به سر می برد و همچنین سادگی در حباب های شفاف وی بگونه ای اثرگذار در درون انسان رخنه می کند چنان که انسان ناخود آگاه همه چیز را به حباب ها می سپارد و به سبک بالی آن به پرواز در می آید.

شهر:
تهران

مکان

کریمخان زند، خردمند شمالى، کوچه اعرابى٢
تلفن:  ۸۸۳۱۶۹۷۷

عکس‌های پایه

نمایشگاه دیروز و امروز | عکس نمایشگاه دیروز و امروز | عکس

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.