تیوال نمایشگاه کلماتی به دیوار
S2 : 03:37:48
  ۱۴ تا ۲۸ تیر
  ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: مینا طلایی
دسته‌بندی:
چیدمانحجم
شهر:
تهران

مکان

بلوار آفریقا، کوچه نیلوفر، شماره ۷
تلفن:  ۲۲۰۵۸۶۳۰-۲۲۰۱۳۱۷۸


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.