تیوال نمایشگاه فصل نو
S3 : 20:54:29
  جمعه ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰

افتتاحیه: جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۱۹

شهر:
تهران

مکان

تهران، بلوارمیرداماد، خیابان البرز، ابتدای خیابان تابان شرقی، شماره ۴۴، طبقه پنجم جنوبی
تلفن:  ۰۲۱-۲۶۷۰۴۹۵۵