تیوال نمایشگاه بازتاب
S3 : 06:14:35
  شنبه ۱۹ تا ۲۵ بهمن
  ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

شهر:
تهران

مکان

ضلع جنوبی میدان فردوسی، مجتمع تجارت جهانی، طبقه سوم


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.