آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال نمایشگاه پیش، میان، پس ۲
S3 : 15:35:43 | com/org
جمعه ۲۰ تا ۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

افتتاحیه: جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ الی ۲۱

مکان

خیابان فلسطین شمالی، روبه‌روی دانشگاه آزاد، انتهای کوچه‌ی قلم‌چی
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید