آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال نمایشگاه آینه خویشتن
S3 : 16:25:22 | com/org
۲۰ دی تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

 روزهای تعطیل گالری: یکشنبه ها

 

افتتاحیه: جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷ الی ۲۱

آینه خویشتن
درون انسان گناهانی هست که وقتی به
تن و جان او چنگ می زند درونش را
مانند خروش سیلاب ویران می کند.
انسان امروز شاید آگاهانه یا ناآگاهانه 
خود را فراتر از آن ها بداند، اما وسوسه های
گریز ناپذیر شیطان همواره درکمین
اوست.

به خود آی، بی اندیش و هیچ مگو

مکان

خیابان سمیه، قبل از رامسر، شماره ۱۴۲
تلفن:  ۸۸۳۰۲۸۹۳-۸۸۳۰۸۵۹۶

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید