کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال نمایشگاه مروری بر آثار ایرج اسکندری
S3 : 10:12:52 | com/org
  ۱۵ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸
  ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰

افتتاحیه: جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ الی ۲۱

نقاشی مدرن در ایران با دگرگونی نگرش به سنت، تولدی دیگر آغاز کرد. سنت هم‌چون چارچوبی از پیش نهاده، خلاقیت فردی را بر نمی‌تافت. تولد سوژهٔ خودفرمان، مستلزم گذار از انگارهٔ کلیتِ سنت، تمرکززدایی از آن، نفی حاکمیت آن بر همهٔ جنبه‌های زیستِ هنری، و سرانجام درک سنت چونان گفتمان بود.
درک سنت هم‌چون گفتمان، نه تنها شیوهٔ شکل‌گیری، بل سازه‌های درونی آن را در ستیز با یک‌دیگر آشکار می‌کند. از این دیدگاه، سنت هم شکل‌دهنده است و هم شکل‌پذیر؛ هم سازنده است و هم دربردارندهٔ نیروی ویران‌گر.
سنت چونان گفتمان، هنگامی که نیروی ویران‌گر خود را برای ساختی دوباره آزاد می‌کند، مجالی فراهم می‌آورد که تجربه‌های فردی – برآمده از سنت‌های گوناگون – در نظمی دیگر از نو ساخت یابند، تا نوآوری در پیوند با ریشه‌ها، چهره گشاید.
دو رویهٔ نگرش به سنت، بازبستهٔ یک‌دیگرند. تولد نقاشی مدرن ایران تنها آن لحظه‌ای نبود که نخستین هنرمند به شکستن سنت و درکی دگرگونه از آن دست یافت، بل این لحظه هنگامی فرا رسید که نخستین بیننده، با آگاهی از کارکرد نیروهای شکل‌دهنده و شکل‌پذیرندهٔ سنت، در برابر پردهٔ نقاشی بازایستاد و دریافت که: جور دیگر باید دید ...
"هادی راشد"

مکان

فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی، شماره ۱۴۵، باغ انجمن خوشنویسان
تلفن:  ۲۲۲۱۰۳۴۵-۲۲۲۱۰۳۴۹

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید