آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال نمایشگاه مارش
S3 : 20:51:50 | com/org
۰۴ تا ۲۹ مهر
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

 روزهای تعطیل گالری: ندارد

دسته‌بندی
نقاشیحجم

مکان

کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ١٤٨
تلفن:  ٨٨٣٢٥٣٧٦

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید