آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال نمایشگاه کلماتی به دیوار
S3 : 14:06:40 | com/org
۱۴ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸
۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰
دسته‌بندی
حجمچیدمان

مکان

بلوار آفریقا، کوچه نیلوفر، شماره ۷
تلفن:  ۲۲۰۵۸۶۳۰-۲۲۰۱۳۱۷۸

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید