تیوال انیمیشن قلب سیمرغ
S3 : 11:32:10

خرید:

همینک امکان خرید وجود ندارد
: وحید نصیریان
: مهدی ابوهاشم و وحید نصیریان
: پیام آزادی
: محمود موسوی نژاد
: نیما دهخوارقانی، مشهود ولیان، بابک تهرانی و محمود میروهابی
: امیر سلامتی
: امیر سحر خیز و محمد رستمی
: وحید نصیریان
: مهدی نادری
در آینده ای دور، میان انسان های کره زمین جنگی همه گیر در حال انجام است. در این میان، «سپنتا»، سعی دارد «مینو»، زن پا به ماهش را از این مهلکه بیرون برده و به غاری برساند که توسط نیروی «سیمرغ» از آن محافظت می شود. آنها نام فرزند خود را «رها» می گذارند درگیر و دار این جنگ، «اژدهاک» که در کوه دماوند به بند کشیده شده بود، آزاد می شود. رها پس از سال ها به جنگ اژدهاک می رود و با وجود کوچکیش بر اژدهاک پیروز شده و ناجی سرزمینش می شود.
شهر:
تهران