تیوال مستند قاضی و مرگ
S3 : 15:30:22
: حسن خادمی
: مهدی کوهیان
: عارف نامور، علیرضا سلطانی
: عادل معشور
: شهروز توکل
: مهرشاد ملکوتی
: میرمهدی قاسمی
: مهران کرمی
روایتی از زندگی واقعی قاضی نورالله عزیز محمدی است. عمده شهرت این قاضی به تعداد صدور حکم‌هایی برمیگردد که طی ۴۵ سال فعالیت در دستگاه قضا صادر کرده است.

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.