تیوال نمایش قصه خوانی با احترام برومند و لیلی رشیدی
S2 : 17:57:20
امکان خرید پایان یافته
  جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳
  ۱۶:۰۰
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: احترام برومند و لیلی رشیدی
احترام برومند  قصه خوانی اناربانو و پسر هایش نویسنده گلی ترقی
لیلی رشیدی اینک دانمارک نویسنده محمد آصف سلطان زاده
انجمن حمایت از کودکان کار برگزار می کند

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
سلام...
یعنی متنی براش مشخص نشده هنوز؟
فائزه این را خواند
محیا پارسائی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید