تیوال فیلم گوست داگ
S2 : 13:09:20
: جیم جارموش
: فارست ویتاکر، کامیل وینبوش
داستان فیلم در مورد قاتلی حرفه‌ای است که سبک زندگی و دیدگاهی خاص دارد
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.