تیوال نمایشنامه‌خوانی باغ وحش شیشه ای
S3 : 04:32:24
  ۱۶ و ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: میکائیل شهرستانی
:(خوانشگران): مهین نثری، کامران تفتی، هستی مسلم زاده، میکاییل شهرستانی

: مهدی ارجمند
شهر:
تهران

مکان

پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا
تلفن:  ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲